PHẢN HỒI TỰ ĐỘNG, HÃY TRỞ THÀNH NGƯỜI TIÊN PHONG ĐI TRƯỚC CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC

Trên thị trường xuất nhập khẩu, yếu tố cạnh tranh luôn tồn tại. ĐIểu đó thúc đẩy cho doanh nghiệp luôn cải thiện chất lượng sản phẩm, thái độ và nâng cao tư duy phát triển. Trong cạnh tranh, yếu tố thời gian luôn chiếm một vị trí rất quan trọng, trong đó việc tiếp cận người mua hàng luôn đặt lên hàng đầu, đặc biệt là Alibaba.com.

Tuy nhiên không phải lúc nào doanh nghiệp cũng có thể phản hồi nhanh cho người mua hàng, EBPS – Vận hành gian hàng Alibaba sẽ giới thiệu phản hồi tự động.

Phản hồi tự động là gì? Tác động như thế nào với người mua hàng Alibaba?

Chúng là phản hồi cho các thắc mắc lần đầu từ người mua do bạn thiết lập và gửi tự động.  Điều đó đảm bảo người mua nhận được phản hồi từ bạn một cách nhanh chóng, ngay cả khi ngoài giờ làm việc. Chúng chỉ được gửi đến những người mua mà bạn không có lịch sử liên hệ trong 30 ngày qua.ebps marketing alibabaPhản hồi tự động là một tính năng quan trọng, đặc biệt nếu bạn có nguồn lực hạn chế nhưng không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kinh doanh tiềm năng nào.

ebps marketing alibaba

Bằng cách sử dụng Phản hồi tự động, bạn có thể:

1) Bắt đầu tương tác ngay lập tức với khách hàng

2) Tiết kiệm thời gian

3) Thông báo đến bạn để không bỏ lỡ khách hàng của mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN


Doanh nghiệp cần tư vấn
Thông tin liên hệ
Điền thông tin để được hỗ trợ tốt nhất
Thông tin liên hệ
Lựa chọn của doanh nghiệp

This will close in 0 seconds