17 Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
0901 644 969
info@ebpsmarketing.com

CÁC DỰ ÁN

ECOMMERCE BUSINESS PLANNIING SOLUTION

Created with Sketch.

Projects

Những dư án đang triển khai cho khách hàng

26 Dự án >2 tỷ

Dự án
Sử dụng 3 tháng/ đăng ký
Sử dụng 6 tháng/ đăng ký
Gia hạn

CTY TNNH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TÂN PHÚ

– Ngành nghề : túi xách , ba lô
– Số năm Gold Supplier: 1 năm
– Đơn hỏi hàng trung bình ngành: 73

STAR RATINGS : 3 SAO
Overall Account Quality 90%
Comm&Service Capability 89%

CTY TNHH MTV KIM BÌNH MINH

– Ngành nghề : Đồ dùng cho thú nuôi
– Số năm Gold Supplier: 6 năm
– Đơn hỏi hàng trung bình ngành: 54

STAR RATINGS : 3 SAO
Overall Account Quality 81%
Comm&Service Capability​ 82%

CTY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XANH

– Ngành nghề : sản xuất thực phẩm đóng gói
– Số năm Gold Supplier: 10 năm
– Đơn hỏi hàng trung bình ngành: 26

STAR RATINGS : 3 SAO
Overall Account Quality 87%
Comm&Service Capability 88%

CTY TNHH MAY MẶC HOÀNG HÀ

– Ngành nghề : túi xách , túi vải, túi mua sắm
– Số năm Gold Supplier: 8 năm
– Đơn hỏi hàng trung bình ngành: 71

STAR RATINGS : 3 SAO
Overall Account Quality 90%
Comm&Service Capability​ 89%

CTY TNHH MTV TM SX LÔNG MI PHÚ HƯNG

– Ngành nghề : Sản xuất lông my giả
– Số năm Gold Supplier: 5 năm
– Đơn hỏi hàng trung bình ngành: 152

STAR RATINGS : 3 SAO
Overall Account Quality 81%
Comm&Service Capability 82%